Taxe de timbru

 

      Potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, părțile participante la mediere care au ajuns la un acord, pot solicita instanței de judecată competente să dea o hotărâre de încuviințare a acordului de mediere. Instanța de judecată va verifica dacă acordul îndeplinește condițiile de fond și formă putând să aducă acestuia completări sau modificări.


      Cererea adresată instanței pentru încuviințarea acordului se taxeaxă conform prevederilor OUG nr. 80/2013. Astfel pentru cererea de încuviințare a acordului de mediere se va plăti o taxa de timbru judiciar de 20 de lei.


      În cazul în care prin acordul de mediere se realizează un transfer de proprietate ori a altui drept real, ori acordul privește un partaj judiciar, la taxa de 20 de lei se adaugă o taxă în cuantum de 50% din valoarea care ar fi fost plătită în cazul în care conflictul se soluționa prin proces.


      În cazul în care acordul de mediere privește un litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată, la cererea părți interesate, taxa de timbru se restituie, cu excepția acordurilor de mediere ce privesc transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje sau cauze succesorale.

      Art. 11 alin. (1) din OUG nr. 80/2013:
“alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere – 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5.”

 

      Art. 5 alin. (1) din OUG nr. 80/2013:
“cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse impartelii – 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar – 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna – 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport – 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive – 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3% din valoarea masei partajabile.
Alin. (2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.”