Stingerea litigiului în cazul Ordonanței de plată prin mediere

 

      Litigiul, în cazul Ordonanței de plată poate fi stins astfel:

 

         (1) Creditorul declară că a primit plata sumei datorate.    În acest caz instanţa ia act de această împrejurare printr-o încheiere definitivă, prin care se dispune închiderea dosarului.

 

       (2) Când creditorul şi debitorul ajung la o înţelegere asupra plăţii.  În acest caz, instanţa ia act de aceasta, pronunţând o hotărâre de expedient.

 

      Înțelegerea dintre părți poate fi realizată prin procedura MEDIERII.

 

      Acordul de mediere va fi depus la dosarul cauzei, iar instanța de judecată va pronunța o hotărâre de expedient, care este definitivă și constituie titlu executoriu.

 

      Părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere instanței să se dea o hotărâre care să consfinţească acordul de mediere.

 

      Dacă părţile se înfăţişează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător.

   

      Dacă părţile se înfăţişează într-o altă zi, instanţa va da hotărârea în camera de consiliu.

 

      Acordul de mediere va alcătui dispozitivul hotărârii.

 

      Hotărârea care consfinţeşte tranzacţia dintre părţi realizată prin mediere, poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.