Responsabilitățile mediatorului față de părți

 

      Mediatorul trebuie să fie corect, onest și nepărtinitor față de părți.

 

      Acesta trebuie să informeze părțile despre procedura medierii și să se asigure că toate părțile participante au înțeles procedura și rolul său.

 

      Mediatorul trebuie să fie imparțial față de toate părțile.

 

      Mediatorul trebuie să păstreze confidențialitatea aspectelor și informațiilor discutate în timpul medierii.

 

      Mediatorul trebuie să se abțină să se implice într-o mediere dacă sunt elemente care i-ar putea afecta imparțialitatea, să aducă la cunoștința părților aceste aspecte și să le recomande alt mediator.

 

      Mediatorul trebuie să asculte părțile și să le ajute să ajungă la o înțelegere reciproc avantajoasă, într-un timp rezonabil.

 

      Mediatorul trebuie să comunice părților la începutul procedurii care sunt costurile serviciilor de mediere.

 

      Să respecte dreptul părților de a fi asistate pe perioada medierii, de către avocați sau alte persoane.
  

      Să respecte dreptul părților de a se consulta în orice moment cu specialiști sau practicieni în diferite domenii.