Răspunderea profesională

     

      Prin mediere pot fi soluționate conflictele dintre pacienți și personalul medical sau farmaceutic, cu privire la erorile profesionale săvârșite în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii fizice și psihice asupra pacientului.

    

      La medierea acestor conflicte, participă și instituția medicală (în cadrul căreia lucrează personalul medical) sau furnizorul de produse sanitare și farmaceutice și asiguratorul acestora.