Raporturi de vecinătate

 

      Prin MEDIERE se pot soluționa conflicte sau litigii care privesc raporturile de vecinătate, precum posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, servituțile.

 

      POSESIA este exercitarea ÎN FAPT a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpânește și care se comportă ca un proprietar.

  

      NU constituie posesie, stăpânirea unui bun de către un detentor precar, precum:

  •  locatarul, comodatarul, depozitarul
  •  titularul dreptului de superficie, uz, abitație sau servitute, față de nuda proprietate
  •  fiecare coproprietar, în proporție cu cotele-părți ce revin celorlalți coproprietari
  •  orice persoană care deține temporar bunul altuia și care este obligată să îl restituie proprietarului sau care îl stăpânește cu îngăduința proprietarului.

 

      Obligația de GRĂNIȚUIRE este reglementată de art. 560 Cod Civil care prevede că: ,,Proprietarii terenurilor învecinate sunt OBLIGAȚI să contribuie la grănițuire prin RECONSTITUIREA hotarului și FIXAREA semnelor corespunzătoare, suportând, ÎN MOD EGAL, cheltuielile ocazionate de aceasta.,,

   

      Orice proprietar poate să își îngrădească proprietatea, în condițiile legii, suportând cheltuielile ocazionate.