Medierea în domeniul protecției consumatorului

  

      Prevederile legii medierii sunt aplicabile conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în următoarele cazuri:

  •  consumatorul invocă existenţa unui PREJUDICIU ca urmare a achiziţionării unor PRODUSE sau SERVICII DEFECTUOASE
  •  consumatorul invocă NERESPECTAREA clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate
  •  consumatorul invocă existenţa unor CLAUZE ABUZIVE cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici
  •  consumatorul invocă ÎNCĂLCAREA ALTOR DREPTURI prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor
  •  consumatorul solicită DESPĂGUBIRI în materie de contracte pentru furnizarea de servicii financiare la distanţă
  •  existența unor DIFERENDE între utilizatorii și prestatorii serviciilor de plată