Principiile medierii

      

      Medierea are CARACTER VOLUNTAR, respectiv PĂRȚILE DECID dacă acceptă procedura de mediere și acordul rezultat.

     

      Părțile se pot retrage oricând din procedura de mediere.

    

      Medierea este CONFIDENȚIALĂ, mediatorul și părțile prezente, precum și avocații, juriștii sau specialiștii care însoțesc părțile, se obligă să păstreze caracterul confidențial al tuturor aspectelor discutate în mediere.

      

      NEUTRALITATEA mediatorului presupune ca acesta să nu se implice în conflict decât în limitele impuse de procedură, el nu trebuie să se afle în conflict de interese cu vreuna dintre părți.

    

      IMPARȚIALITATEA mediatorului îl obligă să nu favorizeze o parte în timpul medierii, mediatorul trebuie să arate că nu dorește ca o parte sau alta să câștige sau să fie favorizată.

    

      INFORMAREA PREALABILĂ asupra procedurii medierii presupune OBLIGAȚIA MEDIATORULUI să informeze GRATUIT părțile despre principiile medierii, avantajele și efectele juridice care se produc, despre modul de desfășurare a procedurii, ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI DE MEDIERE.