Vătămarea corporală

 

       MEDIEREA, în cazul infracțiuni de vătămare corporală trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat DREPTUL fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

      PROCESUL-VERBAL întocmit la închiderea medierii, TREBUIE să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui AVOCAT şi de serviciile unui INTERPRET ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.


      NICI PERSOANA VĂTĂMATĂ ȘI NICI FĂPTUITORUL NU POT FI CONSTRÂNȘI SĂ ACCEPTE PROCEDURA MEDIERII.
 

      ȘEDINȚELE DE MEDIERE SE POT DESFĂȘURA SEPARAT CU FIECARE PARTE. Părțile nu sunt obligate să participe la ședințe comune,  mediatorul este intermediarul părților.

 

       Dacă părţile aflate în conflict NU S-AU ÎMPĂCAT, PERSOANA VĂTĂMATĂ POATE INTRODUCE PLÂNGEREA PREALABILĂ în acelaşi termen, care îşi VA RELUA CURSUL de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

      Dacă în aceeaşi cauză sunt MAI MULȚI învinuiţi sau inculpaţi ori dacă mai multe fapte fac obiectul aceleiaşi cauze, ÎNCETAREA urmăririi se face numai cu privire la învinuiţii sau inculpaţii, ori la faptele pentru care există un ACORD DE MEDIERE încheiat între partea vătămată și făptuitor.

    

      ACORDUL DE MEDIERE și Procesul-verbal de închidere a medierii (indiferent de rezultatul medierii) TREBUIE comunicat organului judiciar sau instanței de judecată, după caz.

 

 

      Art. 181 COD PENAL
Vătămarea corporală
(1) Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(11) Fapta prevăzută la alin. 1 săvârşită asupra membrilor familiei se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În cazul faptelor prevăzute la alin. 11 acţiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu.
(3) Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, producându-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu.