Procedura medierii în domeniul dreptului penal

 

       În materia dreptului penal, o cauză poate ajunge în faţa instanței de judecată, numai dacă procurorul dispune acest lucru. Procurorul nu are competenţa de a soluţiona o cauză penală, competenţa exclusivă aparţine instanței de judecată.

       Pe parcursul URMĂRIRII PENALE pot surveni anumite situaţii care justifică ÎNCETAREA URMĂRIRII PENALE, cazuri care sunt prevăzute EXPRES de Art. 10 COD DE PROCEDURĂ PENALĂ.

      ART. 10 litera (h) Cod Procedură Penală prevede că:
      Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă a fost RETRASĂ PLÂNGEREA PREALABILĂ ori PĂRȚILE S-AU ÎMPĂCAT ori a fost încheiat un ACORD DE MEDIERE în condiţiile legii, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

      MEDIEREA trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat DREPTUL fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

      Procesul-verbal întocmit la închiderea medierii, TREBUIE să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.

      În cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal TREBUIE asigurate, în mod corespunzător, şi în cadrul procedurii de mediere.

      NICI PERSOANA VĂTĂMATĂ ȘI NICI FĂPTUITORUL NU POT FI CONSTRÂNȘI SĂ ACCEPTE PROCEDURA MEDIERII.

       Dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen SE SUSPENDĂ pe durata desfăşurării medierii.

      Dacă părţile aflate în conflict NU S-AU ÎMPĂCAT, PERSOANA VĂTĂMATĂ POATE INTRODUCE PLÂNGEREA PREALABILĂ în acelaşi termen, care îşi VA RELUA CURSUL de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

      Dacă în aceeaşi cauză sunt MAI MULȚI învinuiţi sau inculpaţi ori dacă mai multe fapte fac obiectul aceleiaşi cauze, ÎNCETAREA urmăririi se face numai cu privire la învinuiţii sau inculpaţii, ori la faptele pentru care există cazul de încetare a urmăririi, respectiv acordul de MEDIERE.