Medierea în cazul ACCIDENTELOR RUTIERE

 

      Împăcarea părților prin mediere în caz de vătămare corporală din accident rutier, înlătură răspunderea penală a autorului producerii accidentului iar acesta nu mai este sancționat penal.

 

      În cadrul medierii, părțile pot negocia cuantumul sumelor  ce vor fi acordate cu titlu de daune materiale și morale.  La mediere trebuie să participe si ASIGURATORUL  autorului accidentului. De obicei, aceste sume sunt acordate de Firma de Asigurări, care ulterior are posibilitatea să le recupereze de la autorul accidentului.

 

      Procedura  medierii  înainte  de  începerea  procesului

 

      În cazul în care acordul de mediere este încheiat în faza de cercetare penală sau în faza de urmărire penală, procurorul este obligat să dispună neînceperea urmăririi penale sau încetarea urmăririi penale, în funcție de momentul când a fost încheiat acordul de mediere.

 

      Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator.

 

      În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi.

 

      După ședința de informare privind medierea, care este gratuită, părțile decid dacă apelează la procedura medierii sau dacă doresc soluționarea conflictului prin procedura litigioasă.

 

      NICI PERSOANA VĂTĂMATĂ ȘI NICI FĂPTUITORUL NU POT FI CONSTRÂNȘI SĂ ACCEPTE PROCEDURA MEDIERII.


 

      ȘEDINȚELE DE MEDIERE SE POT REALIZA SEPARAT CU FIECARE PARTE. Părțile nu sunt obligate să se întâlnească în ședințe comune, mediatorul este intermediarul părților.

    

      Procedura medierii în timpul procesului

 

      În cazul în care acordul de mediere a fost încheiat în faza de judecată, până la pronunțarea unei hotărârii definitive, instanța de judecată este obligată să dispună achitarea inculpatului.


      În timpul procesului, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii.

 

      Pentru desfășurarea procedurii de mediere, judecarea cauzei va fi suspendată.

 

      Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de legea medierii, dar NU MAI MULT DE 3 LUNI de la data semnării contractului de mediere.

 

      Procesul penal SE REIA DIN OFICIU, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile NU S-AU ÎMPĂCAT, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului de 3 luni.

 

      La închiderea procedurii de mediere, acordul de mediere și procesul-verbal de încheiere a medierii, în exemplare originale, vor fi comunicate  instanţei de judecată.