Lovirea sau alte violențe

 

      CODUL PENAL definește infracțiunea de lovire sau orice acte de violenţă ca fiind fapta cauzatoare de suferinţe fizice care a pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile.

 

      LOVIREA sau ALTE VIOLENȚE presupune mai multe acte de agresiune ale unei persoane împotriva altei pesoane prin folosirea CORPULUI PROPRIU (palme, pumni, picioare),  sau a unor OBIECTE CONTONDENTE (aruncarea în victimă cu un obiect, asmuțirea câinelui asupra victimei, tragerea de păr, trântirea la pământ a victimei, punerea unei piedici urmate de căderea și accidentarea victimei), sau realizarea unor acte de VIOLENȚĂ MORALĂ (amenințări care provoacă victimei o accidentare, ex: agresorul amenință victimă cu lovirea, care fuge, cade și se lovește).

   

      În cazul faptei de lovire sau alte violențe trebuie stabilită suferința produsă prin actul agresorului, DOVADA legăturii cauzale între faptă și suferința victimei. Dovada în forma simplă sau agravată a faptei se face printr-un certificat medico-legal, în care se precizează care au fost îngrijirile acordate și durata acestora, sau prin orice mijloc de probă.

  

      ATENȚIE: Concediul medical nu are valoare probantă deoarece nu este relevantă perioada de concediu în dovedirea îngrijirilor medicale efectiv primite.

  

      Codul Penal NU sancționează tentativa sau actele pregătitoare la infracțiunea de lovire sau alte violențe, astfel vor constitui infracțiune doar acele acte de loviri săvârșite cu INTENȚIE.

 

      MEDIEREA, în cazul infracțiuni de lovire sau alte violențe trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat DREPTUL fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

      PROCESUL-VERBAL întocmit la închiderea medierii, TREBUIE să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui AVOCAT şi de serviciile unui INTERPRET ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.


      NICI PERSOANA VĂTĂMATĂ ȘI NICI FĂPTUITORUL NU POT FI CONSTRÂNȘI SĂ ACCEPTE PROCEDURA MEDIERII.

  

       ȘEDINȚELE DE MEDIERE SE POT DESFĂȘURA SEPARAT CU FIECARE PARTE. Părțile nu sunt obligate să participe la ședințe comune,  mediatorul este intermediarul părților.

      Dacă părţile aflate în conflict NU S-AU ÎMPĂCAT, PERSOANA VĂTĂMATĂ POATE INTRODUCE PLÂNGEREA PREALABILĂ în acelaşi termen, care îşi VA RELUA CURSUL de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

      Dacă în aceeaşi cauză sunt MAI MULȚI învinuiţi sau inculpaţi ori dacă mai multe fapte fac obiectul aceleiaşi cauze, ÎNCETAREA urmăririi se face numai cu privire la învinuiţii sau inculpaţii, ori la faptele pentru care există un ACORD DE MEDIERE încheiat între partea vătămată și făptuitor.

 

      ACORDUL DE MEDIERE și Procesul-verbal de închidere a medierii (indiferent de rezultatul medierii) TREBUIE comunicat organului judiciar sau instanței de judecată, după caz.

 

      Art. 180 COD PENAL
Lovirea sau alte violenţe
(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.
(11) Faptele prevăzute la alin. 1 săvârşite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.
(2) Lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(21) Faptele prevăzute la alin. 2 săvârşite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În cazul faptelor prevăzute la alin. 11 şi 21 acţiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu.
(4) Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, producându-şi efectele şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu.