Furtul pedepsit la plângerea prealabilă

 

      Potrivit art. 210 Cod penal, furtul săvârşit între soţi ori între rude apropiate, sau de către un minor în paguba tutorelui său, ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se urmăreşte numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
 

      Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

 

      Dispozițiile art. 210 Cod penal sunt incidente doar dacă:

  •  furtul a fost săvârșit între soți
  •  furtul a fost săvârșit între rude apropriate
  •  furtul a fost săvârșit de către un minor în paguba tutorelui său. Acțiunea penală se pune în mișcare, din oficiu, în situația inversă
  •  furtul a fost săvârșit de cel care locuiește împreună cu persoana vătămată
  •  furtul a fost săvârșit de către cel care este găzduit de persoana vătămată.

 

      MEDIEREA, în cazul infracțiuni de furt pedepsit la plângerea prealabilă, trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat DREPTUL fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

      PROCESUL-VERBAL întocmit la închiderea medierii, TREBUIE să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui AVOCAT şi de serviciile unui INTERPRET ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.


      NICI PERSOANA VĂTĂMATĂ ȘI NICI FĂPTUITORUL NU POT FI CONSTRÂNȘI SĂ ACCEPTE PROCEDURA MEDIERII.
 

      ȘEDINȚELE DE MEDIERE SE POT REALIZA SEPARAT CU FIECARE PARTE. Părțile NU sunt obligate să se întâlnească în ședințe comune, intermediarul lor fiind mediatorul.


      Dacă părţile aflate în conflict NU S-AU ÎMPĂCAT, PERSOANA VĂTĂMATĂ POATE INTRODUCE PLÂNGEREA PREALABILĂ în acelaşi termen, care îşi VA RELUA CURSUL de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

      Dacă în aceeaşi cauză sunt MAI MULȚI învinuiţi sau inculpaţi ori dacă mai multe fapte fac obiectul aceleiaşi cauze, ÎNCETAREA urmăririi se face numai cu privire la învinuiţii sau inculpaţii, ori la faptele pentru care există un ACORD DE MEDIERE încheiat între partea vătămată și făptuitor.

 

      ACORDUL DE MEDIERE și Procesul-verbal de închidere a medierii (indiferent de rezultatul medierii) TREBUIE comunicat organului judiciar sau instanței de judecată, după caz.

 

      Art. 210
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
(1) Furtul săvârşit între soţi ori între rude apropiate, sau de către un minor în paguba tutorelui său, ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se urmăreşte numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(2) Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.