Abuzul de încredere

 

      Potrivit art. 213 Cod penal, abuzul de încredere constă în ÎNSUȘIREA unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, sau DISPUNEREA de acest bun pe nedrept ori REFUZUL de a-l restitui.

   

      Dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

 

      Pot constitui obiectul infracțiunii de abuz de încredere bunuri mobile precum înscrisurile, utilaje (de ex. agricole), aparate specifice unei anumite meserii, autoturisme, obiecte de mobilier, etc.

 

      Nerestituirea unei sume de bani poate constitui infracțiunea de abuz de încredere dacă aceștia sunt deținuți cu un titlu cum ar fi un contract de depozit. Pentru alte cazuri, nerestituirea sumei de bani constituie litigiu civil. Indiferent de situație, neînțelegerile privitoare la nerestituirea unei SUME DE BANI, pot face obiectul MEDIERII.
 

      MEDIEREA, în cazul infracțiuni de abuz de încredere trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat DREPTUL fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret.

      PROCESUL-VERBAL întocmit la închiderea medierii, TREBUIE să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui AVOCAT şi de serviciile unui INTERPRET ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.


      NICI PERSOANA VĂTĂMATĂ ȘI NICI FĂPTUITORUL NU POT FI CONSTRÂNȘI SĂ ACCEPTE PROCEDURA MEDIERII.
 

      ȘEDINȚELE DE MEDIERE SE POT REALIZA SEPARAT CU FIECARE PARTE. Părțile nu sunt obligate să se întâlnească în ședințe comune, intermediarul lor fiind mediatorul.


      Dacă părţile aflate în conflict NU S-AU ÎMPĂCAT, PERSOANA VĂTĂMATĂ POATE INTRODUCE PLÂNGEREA PREALABILĂ în acelaşi termen, care îşi VA RELUA CURSUL de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

      Dacă în aceeaşi cauză sunt MAI MULȚI învinuiţi sau inculpaţi ori dacă mai multe fapte fac obiectul aceleiaşi cauze, ÎNCETAREA urmăririi se face numai cu privire la învinuiţii sau inculpaţii, ori la faptele pentru care există un ACORD DE MEDIERE încheiat între partea vătămată și făptuitor.

 

      ACORDUL DE MEDIERE și Procesul-verbal de închidere a medierii (indiferent de rezultatul medierii) TREBUIE comunicat organului judiciar sau instanței de judecată, după caz.

 

      Art. 213
Abuzul de încredere
(1) Însuşirea unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendă.
(2) Dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.