Partajele dintre coproprietari sau comoștenitori soluționate prin mediere

 

      Medierea este o soluție avantajoasă în cazul acțiunilor de ieșire din indiviziune a comoștenitorilor sau coproprietarilor, fiind soluția cea mai ieftină și rapidă.

      Pentru dezbaterea succesiunii în instanță este necesar ca, reclamantul să faca dovada îndeplinirii procedurii prealabile notariale stabilită prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2923/2010, sub sancțiunea respingerii actiunii ca inadmisibilă.

    

      Astfel, înainte de a vă adresa instanței trebuie să apelați la un notar public.
  

      În cazul în care există neînțelegeri, notarul public va suspenda procedura și puteți apela la instanța de judecată.

      Însă în spețele ce au ca obiect partaj judiciar taxele de timbru sunt destul de costisitoare și sunt reglementate de OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, astfel:

  •  stabilirea bunurilor supuse împărțelii - 3% din valoarea acestora
  •  stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar
  •  creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comuna - 3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită
  •  cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită
  •  cererea de reducțiune a liberalităților excesive - 3% din valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților
  •  cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea masei partajabile.

      Dacă cererile în materia partajului judiciar se formulează în cadrul aceleiași acțiuni, aceasta se taxează cu o singura taxă de 5% din valoarea masei partajabile.

      Când formulați cererea, trebuie să precizați și valoarea bunurilor după aprecierea dvs., valoare după care se calculează taxa de timbru.

      Însă, dacă pe parcursul procesului se realizează o expertiză prin care se constată că valoarea bunurilor este mai mare decât cea declarată de reclamant sau apar elemente care determină o valoare mai mare a obiectului cererii, instanța va pune în vedere reclamantului să achite suma datorată suplimentar.

      Medierea dă oportunitatea părților de a-și rezolva neînțelegerile privind partajul într-un termen scurt și cu costuri reduse. Ca participanți la mediere, dvs. propuneți soluții și decideți care este soluția reciproc avantajoasă.

  

      Fiind o procedură ce durează puțin, dacă ajungeți la un acord aveți drept de dispoziție asupra bunurilor dobândite prin partaj, în schimb dacă apelați la procedura litigioasă, nu puteți dispune de aceste bunuri până la sfârșitul procesului. (nu puteți vinde bunul, nu puteți garanta împrumuturi cu acest bun fără acordul celorlalți coproprietari, etc)

      Dacă ați ajuns la un acord, trebuie să-l autentificați la un notar public sau să solicitați instanței competente să dea o hotărâre de încuviințare a acordului. Fiind vorba de transferul dreptului de proprietate cererea nu este scutită de taxă de timbru, deci analizați ATENT care este varianta cea mai avantajoasă de autentificare a acordului.