SERVICII DE PLATĂ

09.10.2013 09:57

     O.U.G. nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul SERVICIILOR DE PLATĂ, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 29 iunie 2012, a modificat art. 179 din O.U.G. nr. 113/2009 privind SERVICIILE DE PLATĂ, astfel:

    Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor DIFERENDE DINTRE UTILIZATORII ȘI PRESTATORII SERVICIILOR DE PLATĂ şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile ordonanţei ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată şi alte părţi interesate pot recurge la procedura MEDIERII, în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

   Aceste reglementări se aplică serviciilor de plată prestate de:
- INSTITUȚII DE CREDIT a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu,

- instituţii emitente de mijloace de plată în monedă electronică,

- furnizori de servicii poştale GIRO care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil,

- Banca Centrală Europeană şi BĂNCILE CENTRALE NAȚIONALE, atunci când acestea nu acţionează în calitate de autorităţi monetare sau în altă calitate ce implică exerciţiul autorităţii publice;

- statele membre sau AUTORITĂȚILE REGIONALE ORI LOCALE, atunci când acestea nu acţionează în calitatea lor de autorităţi publice.

În relația comercială dintre consumatori și entitățile prezentate mai sus, ar putea face obiectul MEDIERII, neînțelegeri privitoare la:

- servicii care permit DEPUNEREA de numerar într-un CONT DE PLĂȚI, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului de plăţi,

- servicii care permit RETRAGERI de numerar dintr-un cont de plăţi,

- efectuarea unor OPERAȚIUNI DE PLATĂ în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit (debitări directe, operaţiuni de plată printr-un card de plată, operaţiuni de transfer-credit, operaţiuni cu ordine de plată programată, etc),

- efectuarea unor operaţiuni de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată,

- emiterea şi/sau acceptarea la plată a instrumentelor de plată;

- remiterea de bani;

- efectuarea operaţiunilor de plată în care consimţământul plătitorului pentru realizarea unei operaţiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicaţie, digitale sau informatice, şi plata este efectuată către operatorul sistemului sau reţelei informatice ori de telecomunicaţii care acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor,

- asigurarea executării operaţiunilor de plată,

- servicii de schimb valutar,

- activităţi de păstrare în custodie sau stocarea şi procesarea datelor,

- administrarea sistemelor de plăţi.