Divorț prin acordul părților, CU COPII MINORI

09.10.2013 09:43

    Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele ce au ca obiect exercitarea autorității părinteşti se depun de către părţi la JUDECĂTORIE.

    Divorțul prin acordul soților POATE fi constatat și de NOTARUL PUBLIC, și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, DACĂ părțile convin asupra TUTUROR aspectelor legate de continuarea căsătoriei și exercitarea autorității părintești.
   

   Dacă părțile nu se înțeleg asupra tuturor acestor aspecte, notarul public va emite o DISPOZIȚIE DE RESPINGERE a cererii de divorț și va îndruma soții să se adreseze instanței.

    Aspectele asupra cărora soții trebuie să convină sunt:

    - numele de familie pe care să îl poarte după divorț,

    - exercitarea autorității părintești de către ambii părinți,

    - stabilirea locuinței copiilor după divorț,

    - modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii,

    - stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.

Sondaj

Sunteți mulțumit/ă de site-ul nostru?

Da, am găsit informațiile căutate (1)
100%

Nu, nu am găsit informațiile căutate (0)
0%

Total voturi: 1