CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

09.10.2013 11:25

    Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor modificată prin Legea nr. 159/2013, prevede obligativitatea prezentării certificatului de performanţă energetică pentru întocmirea contractelor de vânzare şi închiriere, acest certificat fiind necesar și în cazul clădirilor nou construite, la recepţia finală a lucrărilor.

    Noua reglementare impune notarului public obligaţia să solicite vânzătorului, respectiv proprietarului imobilului, prezentarea certificatului de performanţă energetică şi să facă menţiune despre existenţa lui în conţinutul contractelor.

     Proprietarul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe acest certificat, iar la încheierea contractului de vânzare – cumpărare proprietarul are obligaţia să încredinţeze noului proprietar, certificatul în original.
    Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea relativă a contractului de vânzare-cumpărare sau de închiriere, după caz.

    De asemenea, în cazul în care doriți să înregistrați un contract de închiriere la Administrația Finanțelor Publice, trebuie să prezentați certificatul de performanță energetică a imobilului.

     Certificatele energetice se realizează de către auditorii energeticii autorizați, lista cu numele acestora fiind publică pe pagina de internet a MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE.

   Art. 13 din Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările aduse prin prin Legea nr. 159/2013:
(1) Certificatul de performanţă energetică, denumit în continuare certificat, se elaborează pentru:
a) categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1) şi unităţile acestora, care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore;
b) clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.
(2) Certificatul se elaborează şi se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/ proprietarului/administratorului clădirii/unităţii de clădire şi este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.
(3) Certificatele pentru categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1), inclusiv pentru unităţile de clădire şi spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din clădirile de locuit colective, se elaborează pe baza metodologiei.
(4) Nu se elaborează certificat pentru clădirile prevăzute la art. 8 .
(5) Certificatul cuprinde valori calculate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, cu privire la consumurile de energie şi emisiile de CO2, care permit investitorului/ proprietarului/administratorului clădirii/unităţii de clădire să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire.
(6) Certificatul cuprinde, anexat, recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu excepţia cazurilor în care nu exista potenţial de reducere semnificativă al acestora comparativ cu cerinţele minime de performanţă energetică în vigoare la data elaborării certificatului, precum şi estimarea economiei de energie prin realizarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice a clădirii.
(7) Forma şi conţinutul-cadru ale certificatului de performanţă energetică se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."

Sondaj

Sunteți mulțumit/ă de site-ul nostru?

Da, am găsit informațiile căutate (2)
100%

Nu, nu am găsit informațiile căutate (0)
0%

Total voturi: 2