Art. 39 din O.U. nr. 14/2011 pentru PROTECȚIA CONSUMATORILOR

09.10.2013 09:59

     Art. 39 din O.U. nr. 14/2011 pentru PROTECȚIA CONSUMATORILOR la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor SPAȚII DE CAZARE, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de VACANȚĂ, a contractelor de REVÂNZARE, precum şi a contractelor de SCHIMB, prevede:

     ,,Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor DISPUTE şi fără a se aduce atingere DREPTULUI consumatorilor de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva comercianţilor care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR , consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind MEDIEREA şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.ˮ