Înființare firmă Partea a II a

11.10.2013 09:56

După îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului Timiș și obținerea Certificatului de înregistrare, trebuie să îndepliniți și procedura de înregistrare fiscală la Administrația Finanțelor Publice Timișoara.

Documente necesare în vederea înregistrării fiscale a sediului social și a punctelor de lucru:

1.  Certificatul de mențiuni emis de Oficiul Regsitrului Comerțului Timiș (copie),

2. Încheiere judecător (copie),

3. Certificatul de înregistrare (copie),

4. Certificat constatator,

5. Hotărârea AGA (copie),

6. Contract de locațiune (copie),

7. Extras CF, dacă proprietarul este persoană fizică,

8. Declarație cu numărul de angajați,

9. 2 Declarații SEDII SECUNDARE, pentru punctele de lucru care au mai pușin de 5 angajați sau

    2 Declarații FORMULAR 060, pentru punctele de lucru care au mai mult de 5 angajați,

10. Dosar șină,

11. Ștampila,

12. Imputernicire pentru persoana delegată să îndeplinească formalitățile, dacă aceasta nu este reprezentantul legal al societății.

 

Pentru fiecare punct de lucru se întocmește dosar separat.