Medierea în relațiile de muncă

 

      Pot fi rezolvate prin mediere, aspecte privitoare la:

 •  continuarea, încetarea sau derularea unui contract individual de muncă
 •  durata contractului
 •  locul muncii
 •  felul muncii
 •  condiţiile de muncă
 •  salariul
 •  timpul de muncă şi timpul de odihnă
 •  administrarea muncii
 •  plângeri și prejudicii
 •  restabilirea în funcție
 •  încasarea salariului și a prejudiciului moral pe perioada absenței forțate de la locul de muncă sau în legătură cu o concediere ilegală
 •  încasarea prejudiciului material cauzat intreprinderii de către salariat
 •  acordarea concediului anual și încasarea indemizației pentru concediul de odihnă
 •  anularea ordinului de aplicare a unei sancțiuni disciplinare
 •  restituirea sumelor reținute neîntemeiat din salariu
 •  conflicte de grup (ex. între un grup de angajați și angajator)
 •  conflicte între angajați
 •  negocierea contractelor dintre unitatea angajatoare și salariați
 •  protecția muncii.