Medierea în domeniul dreptului civil

  

      Orice conflict de ordine civilă poate fi mediat cu excepția celor care au ca obiect drepturi strict personale cum sunt cele privitoare la statutul persoanei.

  

      Pot fi soluționate prin mediere neînțelegeri privitoare la:

 •  grănițuire
 •  posesie
 •  strămutarea de hotare
 •  raporturi de vecinătate
 •  evacuare
 •  obligația de a face
 •  pretenții
 •  revendicări imobiliare și mobiliare
 •  partajele bunurilor mobile și imobile
 •  succesiuni
 •  negocierea contractelor de diferite tipuri
 •  executarea contractelor de difertite tipuri
 •  executarea obligațiilor
 •  executări silite (contestații la executare)
 •  uzucapiuni
 •  accesiuni imobiliare
 •  raporturi locative
 •  răspunderea civilă delictuală
 •  orice litigiu indiferent de valoarea obiectului. Ședința de informare privind procedura medierii este obligatorie în litigiile a căror valoare este sub 50.000 lei.