Medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor de judecată

 

      În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii.

 

      Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului.

 

      Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.

 

      La închiderea procedurii de mediere,  acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic ( dacă părțile au ajuns la o înțelegere) sau procesul-verbal de încheiere a medierii (dacă părțile nu au ajuns la o înțelegere) vor fi transmise instanței de judecată.

 

      Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea litigiului va fi suspendată.

 

      Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

 

      Pentru cererea de repunere pe rol trebuie achitată  taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei.

 

      În cazul părțile au încheiat un acord de mediere, instanţa va pronunţa o hotărâre de încuviințare a acordului.

 

      Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.

      Hotărârea de încuviințare a acordului de mediere constituie titlu executoriu.