Medierea în materie comercială

   

      Pot fi rezolvate prin mediere, neînțelegeri privitoare la:

 •  executarea contractelor
 •  interpretarea clauzelor contractuale
 •  rezilierea sau rezoluțiunea contractelor
 •  pretențiile comerciale izvorâte din neexecutarea sau executarea cu întârziere a contractelor
 •  conflictele dintre diferite compartimente ale societății
 •  conflictele între angajați, angajat și angajator
 •  orice situație conflictuală  generată  în derularea contractelor de natura comercială
 •  conflictele ivite între societățile comerciale partenere, precum și conflicte apărute între societăți comerciale persoane juridice și persoane fizice
 •  negocierea și renegocierea contractelor
 •  ordonanțele de plată
 •  conflictele dintre asociați
 •  recuperarea creanțelor
 •  decizii de imputație