Mediatorul

 

      Mediatorul este o persoană neutră și imparțială care ajută părțile implicate într-un conflict să ajungă la o înțelegere reciproc convenabilă, eficientă și durabilă.

 

      Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

 

      Rolul mediatorului este de a:

  •  Facilita rezolvarea voluntară a disputei,
  •  Ajuta părțile să ajungă la propria înțelegere,
  •  Asista părțile în identificarea problemelor,
  •  Identifica interesele comune și aspectele cu care părțile sunt în dezacord,
  •  Conduce procesul de mediere, părțile generând soluții și opțiuni.

 

      Mediatorul trebuie SĂ RESPECTE și să încurajeze părțile să ia o decizie liberă și în cunoștință de cauză care să soluționeze disputa dintre ele.

 

      Mediatorul NU va oferi părților consultanță legală sau de specialitate, în schimb poate sfătui părțile că pot obține asistență juridică independenta sau de specialitate.

 

      Mediatorul NU va refuza activitatea de mediere și nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce țin de rasa, culoarea, naționalitatea, origine etnica, limba, religia, sexul, opinia, apartenența politică, averea sau originea socială a părților.

 

      Mediatorul trebuie să evite orice situație de natură să îi limiteze independența și să respecte normele de etică profesională.