Măsuri în domeniul bugetar

 

      Art. 12, alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009, prevede:

      CHELTUIELILE :

  •   privind DESPĂGUBIRILE, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  •   alte daune stabilite ca FIIND DATORATE DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE și de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti
  •  rezultate în urma soluţionării de către MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, pe cale amiabilă, în condiţiile art. 7201 din Codul de procedură civilă sau ale Legii nr. 192/2006 privind MEDIEREA şi organizarea profesiei de mediator, a diferendelor ivite în activitatea sa
  •  obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin ACORDURI DE SOLUȚIONARE AMIABILĂ, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului.


      SE ACOPERĂ DE CĂTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat.