Conflictele cu instituțiile bancare și financiare

 

      Prevederile legii medierii sunt aplicabile conflictelor cu instituțiile de credit, în următoarele cazuri:

 •  neplata datoriilor reprezentând rate, dobânzi, penalități, comisioane
 •  înstrăinarea bunurilor aduse în garanție fără a avea acordul băncii
 •  reclamații nejustificate ale clienților
 •  declanșarea procedurii de insolvență în mod abuziv, în vederea împiedicării băncii de a-și recupera creanțele sale
 •  majorarea dobânzii și/sau a marjelor de profit și risc care au fost stabilite fixe pe perioada derulării contractului
 •  perceperea unor comisioane suplimentare
 •  introducerea în contractele de credit a unor clauze considerate de clienți ca fiind abuzive
 •  necomunicarea majorării ratei dobânzii, în cazul în care această dobândă nu are legatură cu un indice de referință
 •  operațiuni neautorizate în conturi
 •  modificarea clauzelor contractelor fără consultarea și fără acordul părților contractante, precum și fără a se încheia vreun act adițional
 •  erori în procesarea tranzacțiilor cu carduri
 •  erori în procesarea tranzacțiilor efectuate de către clienți prin internet banking
 •  prelucrarea cu întârziere a instrumentelor de debit (ordine de plată, bilete la ordin, cambii și cecuri)
 •  fraude bancare
 •  dobânzi calculate greșit
 •  creșterea nejustificată a dobânzilor și a comisioanelor pe perioada derulării contractului
 •  introducerea de noi comisioane nestipulate în contract
 •  necomunicarea majorării ratei dobânzii și a comisioanelor
 •  înregistrarea nejustificată ca rău platnic la Biroul de Credit
 •  clauzele abuzive din contractele existente
 •  renegocierea contractelor de credit
 •  refuzul clienților de a achita dobânzile și majorările calculate legal
 •  litigii intervenite între bănci şi colaboratorii externi