Imparțialitatea și neutralitatea mediatorului

   

      Imparțialitatea se referă la absența simpatiei mediatorului în favoarea unei părți, a intereselor acesteia, sau a unei soluții discutate în timpul medierii.

 

      Însă imparțialitatea nu înseamnă că mediatorul este total separat de părți sau de aspectele disputei cu care aceștia se confruntă.

 

      ,,În multe feluri, o definiție mai corectă a cuvântului imparțial este „multiparțial” sau „omniparțial” pentru că mediatorii sunt implicați și îngrijorați despre modul în care ar putea să ajute părțile să obțină satisfacție în toate problemele și interesele lor (Cloke, 1994).ˮ


      Neutralitatea se referă la relația sau la comportamentul dintre mediator și părțile participante la mediere. De regulă, mediatorii nu au avut alte relații anterioare, sociale sau profesionale, cu părțile participante la mediere.

   

      Neutralitatea înseamnă că mediatorul nu se așteaptă să obțină beneficii materiale sau sociale de la una din părți pentru favorurile făcute pe parcursul medierii.

  

      Oamenii apelează la un mediator deoarece doresc ajutorul unei persoane independente care să-i asiste pe parcursul negocierilor. Aceștia nu își doresc un intervenient care are simpatii și care să acționeze în mod părtinitor.    

  

      Un mediator imparțial și neutru are capacitatea de a-și separa opinia personală despre rezultatul disputei sau relațiile pe care le-a dezvoltat pe parcursul medierii, de îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor sale și de a se concentra strict pe modul în care să ajute părțile să ajungă la o înțelegere reciproc avantajoasă.

                                        
      Părțile participante trebuie să perceapă că mediatorul este neutru și imparțial.

 

      Participanți la mediere trebuie să simtă că au încredere în mediator și că relația cu acesta se bazează pe respect și corectitudine.

 

      Ca și participant la mediere, dacă simtiți că mediatorul intervine în favoarea celeilalte părți, aveți dreptul să denunțați contractul și să părăsiți procedura.