Motive de divorț

 

      Potrivit art. 373 Cod civil, divorțul poate avea loc:

  •  prin acordul soților, la CEREREA ambilor soți sau a unuia dintre soți ACCEPTATĂ de celălalt soț
  •  atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei NU mai este posibilă
  •  la CEREREA unuia dintre soți, după o SEPARARE ÎN FAPT care a durat CEL PUȚIN 2 ANI
  •  la CEREREA aceluia dintre soți a cărui stare de SĂNĂTATE face imposibilă continuarea căsătoriei.


      Divorțul prin ACORDUL PĂRȚILOR poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie.