Ancheta psihosocială în cazul unui divorț cu copii minori

 

      În cazul unui divorţ cu copii minori, dacă soţii apelează la procedura litigioasă sau la procedura notarială, instanţa sau notarul public, după caz, va solicita realizarea unei ANCHETE PSIHOSOCIALE.

      Ancheta socială este prevăzută în noul Cod civil şi se realizează de Primaria Municipiului Timişoara - Serviciul Autoritate Tutelară.

      Apelând la procedura MEDIERII, această anchetă NU ESTE OBLIGATORIE.

      Acordurile de mediere încheiate între părţi, în cauzele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei HOTĂRÂRI DE EXPEDIENT.

      Hotărârea de expedient este hotărârea instanţei de judecată de CONSFINŢEŞTE ÎNVOIALA PĂRŢILOR.

      ACORDUL DE MEDIERE prin care părţile au stabilit exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, se depune la JUDECĂTORIE care va da o hotărâre de expedient.

      MEDIATORUL va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, VA ÎNCURAJA părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorțul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.

      Pe parcursul medierii, MEDIATORUL nu solicită realizarea unei anchete psihosociale, OBLIGAŢIA acestuia este să SESIZEZE autoritatea competentă DACĂ ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea şi dezvoltarea normală a copilului sau prejudiciază grav interesul superior al copilului, ori dacă există o relaţie ABUZIVĂ sau VIOLENTĂ.