Medierea în relațiile de familie

    

      Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:

 •  continuarea căsătoriei
 •  partajul de bunuri comune
 •  exerciţiul drepturilor părinteşti
 •  stabilirea domiciliului copiilor
 •  contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor
 •  contactele părinților cu copiii
 •  relația copiilor cu familia extinsă, respectiv bunicii sau alte rude
 •  custodia copiilor
 •  pensia de întreținere
 •  datorii
 •  cine are grijă de rudele în vârstă
 •  deciziile privind programul școlar, program after-school, extrașcolar, cluburi școlare,  sportive, de petrecere a timpului liber pentru copii și școlari, îngrijire medicală și asigurări medicale, alimentație,  și rutina zilnică
 •  obținerea cărții de identitate sau altor acte de stare civilă, legitimațiilor, permisului de conducere, pașaportului sau altor documente care necesită acordul părinților
 •  intervenții chirurgicale care urmează a fi suportate de către minori
 •  celebrarea zilei de naștere, onomastice, sau alte evenimente majore (serbări, Ziua Copilului, majoratul, etc.)