Locuința familiei

 

      Locuința familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii.

 

      Oricare dintre soți poate cere notarea în Cartea Funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

 

      Fără consimțământul scris al celuilat soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia.

 

      Un soț nu poate deplasa din locuință bunurile ce mobilizează sau decorează locuința familiei și nu poate dispune de acestea fără consimțământul scris al celuilalt soț.

 

      În cazul în care consimțământul este refuzat fără un motiv legitim, celălalt soț poate să sesizeze instanța de tutelă, pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului.

 

      Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoștință despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial.