Divorț prin acordul părților, CU COPII MINORI

 

      Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele ce au ca obiect exercitarea autorității părinteşti se depun de către părţi la JUDECĂTORIE, care va pronunța o hotărâre de încuviințare a acordului.

   

      Ședința se desfășoară în cameră de consiliu, nu în ședință publică.

      Aspectele asupra cărora soții trebuie să convină sunt:

  •  numele de familie pe care să îl poarte după divorț
  •  exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
  •  stabilirea locuinței copiilor după divorț
  •  modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii
  •  stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.