Divorțul prin acordul soților potrivit reglementărilor Codului de Procedură Civilă

 

      Potrivit art. 929 Cod pr.civ. în cazul în care cererea de divorț se întemeiază pe acordul părților, ea va fi semnată de ambii soți sau de către un mandatar comun, cu procură autentică. Dacă mandatarul este avocat, el va certifica semnătura soților, potrivit legii.

 

      În cererea de divorț, dacă este cazul, soții vor stabili și modalitățile în care au convenit să fie soluționate cererile accesorii divorțului.

 

      La termenul de judecată, instanța va verifica dacă soții stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor și, în caz afirmativ, va pronunța divorțului, fără a face mențiune despre culpa soților.

 

      Prin aceeași hotărâre, instanța va lua act de învoiala soților cu privire la cererile accesorii.  Dacă soții s-au învoit asupra tuturor aspectelor accesorii divorțului, instanța va pronunța o hotărâre care este definitivă.