Avantajele medierii comerciale

 

      Medierea comercială este soluție avantajoasă pentru climatul de afaceri, mai ales în perioada de criză financiară.

      

      Conflictele comerciale determinate de interpretarea eronată a unui contract, de contestarea unei facturi, de calitatea unui produs sau serviciu oferit, pot fi soluționate prin mediere.

   

      Apelând la procedura medierii, părțile pot soluționa disputa într-un termen scurt, cu costuri reduse și pot restabili comunicarea și relația profesională și se pot pune bazele unor noi proiecte de afaceri sau parteneriate.

   

      Ca și cauze ce pot face obiectul medierii comerciale, aș enumera:

  •  interpretarea, executarea, rezilierea sau rezoluțiunea contractelor
  •  negocierea sau renegocierea clauzelor contractelor comerciale
  •  pretențiile comerciale
  •  conflictele dintre societăți partenere, sau dintre societățile comerciale și clienții persoane fizice sau juridice
  •  recuperările de creanțe
  •  conflictele dintre asociați
  •  conflictele dintre angajați sau dintre diferite compartimente ale societății
  •  conflictele dintre angajați și angajator