Arhivă articole

Stingerea litigiului în cazul Ordonanței de plată prin mediere

24.10.2013 12:17
Litigiul, în cazul Ordonanței de plată poate fi stins astfel: (1) Creditorul declară că a primit plata sumei datorate, În acest caz instanţa ia act de această împrejurare printr-o încheiere definitivă, prin care se dispune închiderea dosarului. (2) Când creditorul şi debitorul ajung la o înţelegere...

Ordonanța de plată

24.10.2013 11:37
Recuperarea creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament...

Ziua Internațională de Rezolvare a Conflictelor

24.10.2013 11:33
Ziua Internațională de Rezolvare a Conflictelor se celebreaza în fiecare a treia joi din octombrie fiind serbata pentru prima data  în anul 2005 la inițiativa Asociației  pentru Rezolvarea Conflictelor (ACR USA) pentru a promova rezolvarea amiabila...

Chestionar privind medierea

24.10.2013 11:32
Consiliul de Mediere adresează rugămintea tuturor mediatorilor să completeze răspunsurile în chestionarul publicat de Parlamentul UE. Pentru a completa chestionarul, accesați linkul de mai jos.   https://cmediere.ro/page/952/solicitare-completare-chestionar-privind-medierea

Procedura ofertei de plată și consemnațiunii

24.10.2013 09:13
    Când creditorul refuză să primească plata de la debitor, acesta din urma este în drept să facă oferta reală și să consemneze ceea ce datorează.     Debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecătoresc din circumscripția Curții de Apel în care...

Divorțul prin acordul soților potrivit reglementărilor Codului de Procedură Civilă

23.10.2013 13:37
Potrivit art. 929 Cod pr.civ. în cazul în care cererea de divorț se întemeiază pe acordul părților, ea va fi semnată de ambii soți sau de către un mandatar comun, cu procură autentică. Dacă mandatarul este avocat, el va certifca semnătura soților, potrivit legii.   În cererea de divorț, dacă...

Drepturile soților asupra locuinței închiriate

23.10.2013 13:23
În cazul în care locuința deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soț are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie.   În caz de deces al unuia dintre soți, soțul supraviețuitor...

Locuința familiei

23.10.2013 13:18
Locuința familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii.   Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.   Fără...

Noul Cod rutier a fost amânat

11.10.2013 15:52
Proiectul Ordonanţei de urgenţă privind unele modificări ale Codului Rutier va fi reprogramat pentru prima şedinţă de Guvern de săptămâna viitoare, a precizat Ministerul Afacerilor Interne într-un comunicat de presă.    Motivul amânării ar fi constituirea codului...

Înființare firmă Partea a II a

11.10.2013 09:56
După îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului Timiș și obținerea Certificatului de înregistrare, trebuie să îndepliniți și procedura de înregistrare fiscală la Administrația Finanțelor Publice Timișoara. Documente necesare în vederea înregistrării fiscale a sediului social și a...
Elemente: 1 - 10 din 44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>